Powered by:
mediacontent.nu

GroenvermogenNL heeft programmabestuur

Benoemingen 24-01-2022 om 13:59 - Industrie


GroenvermogenNL heeft programmabestuur


Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul de Krom treden per 14 februari 2022 aan als programmabestuur voor het groeifondsprogramma GroenvermogenNL. Deze stichting gaat voor een omschakeling naar een groene waterstofeconomie en groene chemie en wordt ondersteund door Het Nationaal Groeifonds met een eerste reservering van 338 miljoen euro.

Einde eerste kwartaal van dit jaar wordt het programma voor R&D en human capital uitgerold. Parallel wordt medio maart een eerste tender opengesteld voor kleine demonstratieprojecten. Manon Janssen (voormalig boegbeeld Topsector Energie), die samen met collega-boegbeelden van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Chemie (ChemistryNL) het programmabestuur samenstelde, is verheugd met het aantredende programmabestuur: “We kiezen voor bestuurlijke ervaring en sterke verbinders die bereid zijn regie te voeren. Ik ben alle drie zeer erkentelijk dat zij deze maatschappelijke opgave voor Nederland willen oppakken.”

“Ik begin aan deze complexe opgave omdat ik ervan overtuigd ben dat we met GroenvermogenNL kunnen doorpakken om de grote maatschappelijke transitie van de waterstofeconomie te versnellen”, zegt voorzitter Marjan Oudeman.

Bestuur met ‘hands on’ missie

Afgelopen voorjaar heeft de commissie Nationaal Groeifonds 338 miljoen euro gereserveerd voor waterstofproductie en de toepassing van waterstof en groene elektronen in de energie-intensieve industrie. De doelstelling van GroenvermogenNL is een sterk nationaal en regionaal verankerd innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen. Het programma bestaat uit drie hoofdonderdelen: opschalen & innoveren, ombouwen & bouwen, en omscholen & opleiden.

“Ik ben zeer verheugd dat dit ervaren bestuur bereid is om de verduurzaming van ons energiesysteem en de industrie mede vorm te geven. EZK steunt het bestuur in haar missie om van GroenvermogenNL een succes te maken”, aldus Focco Vijselaar, Directeur-Generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZK.

Uitgebreid advies

Bij indiening van het GroenvermogenNL-voorstel eind 2020 is een uitgebreid advies meegestuurd over de beoogde governance van GroenvermogenNL. Dit advies is op uitnodiging van de topsectoren Holland High Tech, Energie en Chemie opgesteld door kwartiermakers Dirk Smit (Shell) en Gertjan Lankhorst (VEMW), op basis van gesprekken met vele partijen. De kern van dit advies is een programmabestuur waarin bedrijfsleven, kennissector en publiek bestuurlijke ervaring zijn vertegenwoordigd. Dit resulteert in een zeer gemotiveerd bestuur met duidelijke regie, dat de verbinding legt tussen de verschillende onderdelen van het programma, zich laat bijstaan door een internationaal klankbord, en aansluiting zoekt bij het innovatiebeleid van de overheid.

Bron: Topsector Energie

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Redactie VIP

Type:
Vereniging

Contactpersoon:
Redactie VIP

Adres:
Postbus 2047, 4200 BA Gorinchem

Telefoon:
088 776 34 44

Over Redactie VIP:
Journalisten willen graag de nieuwste trends en ontwikkelingen delen met hun lezers, en voorlichters willen informatie op alle beschikbare platformen delen met hun publiek. De VIP is het hart van deze kruisbestuiving.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.