Powered by:
mediacontent.nu

Marktverkenning Vereniging Industriepers signaleert verschuivingen in vakmedia

Onderzoek 12-04-2021 om 13:42 - Industrie - Marktonderzoek


Marktverkenning Vereniging Industriepers signaleert verschuivingen in vakmedia


Vakmedia maken steeds vaker gebruik van branded content. En marketingprofessionals kiezen in toenemende mate voor een eigen contentstrategie buiten de media om. Die trends blijken uit de uitkomsten van een trendscan van de Vereniging Industriepers naar de ontwikkeling en impact van online en printmedia, crossmediaal uitgeven en branded content. Deze marktverkenning is uitgevoerd onder (hoofd)redacteuren, PR-professionals en lezers in de industriële sector.

Mediawatchers zullen de trends wellicht herkennen maar volgens Vereniging Industriepers toont de trendscan een aantal structurele veranderingen in de relatie tussen media en PR. VIP verbindt (hoofd)redacteuren, journalisten en marketing- en communicatieprofessionals al ruim 30 jaar voor kennisdeling en actuele zaken in de industriepers. Het VIP-onderzoek is uitgevoerd onder een bescheiden groep van ruim 50 media en PR-personen in het directe netwerk van VIP. De resultaten worden besproken tijdens twee online rondetafelsessies in mei en juni.

Resultaten

Enkele resultaten uit de marktverkenning van VIP zijn opvallend te noemen:

  • Vakmedia worden als waardevol ervaren en geven diepgang en achtergrondinformatie bij de dagelijkse actualiteit, zeker als deze informatie onafhankelijk en niet te commercieel wordt aangeboden aan lezers.
  • (Freelance) redacteuren merken de afgelopen vijf jaar een sterke toename in opdrachten voor brandend content.
  • Marketing- en communicatieprofessionals lijken zelfstandiger te werken, eigen content te (laten) maken en weinig contact met redacties te hebben.
  • Meer dan de helft van de hoofdredacteuren van online en gedrukte media geeft aan dat hun oplages de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven of zelfs zijn gegroeid.
  • Voor de inhoud van hun content halen redacties verhaallijnen voornamelijk uit eigen contacten, de actualiteit en hun redactieraden.
  • De rol van online media is de afgelopen jaren significant gegroeid.
Nieuwsgierig

De resultaten van de Trendscan zijn grotendeels in lijn met de indrukken die VIP-leden dagelijks opdoen in de praktijk, zegt bestuurslid Mark Oosterveer van VIP. “Maar er zijn ook resultaten die afwijken en nieuwsgiering maken, zoals die stijgende oplages. Of de discrepantie tussen enerzijds meer branded content en anderzijds marketing- en communicatiemedewerkers die zelf schrijven en publiceren.”

Rondetafel 10 mei: soorten content

De online rondetafelsessie van 10 mei gaat vooral over content. Welke soorten content worden er gemaakt; branded content of journalistiek onafhankelijk? Wat willen lezers eigenlijk? Welke aanleidingen zijn er bij de onderwerpkeuze?

Aanmelden voor de rondetafelsessie van 10 mei kan hier.

Rondetafel 7 juni: print vs. online

De sessie van 7 juni zoomt in op de informatiedrager. Print, online, video’s, podcasts, blogs, events. Welke kant gaan de (technologische) ontwikkelingen op en bieden die kansen voor het vakgebied of juist niet?

Aanmelden voor de rondetafelsessie van 7 juni kan hier.

Uitnodiging

VIP organiseert twee rondetafelgesprekken op 10 mei en 7 juni om de antwoorden uit de enquête te duiden met media-experts, VIP-leden en respondenten. Hoofredacteuren, (freelance) journalisten, lezers van vakbladen en PR-professionals zijn welkom om hieraan deel te nemen en hun kennis en inzichten te delen. De rondetafels zijn van 15.00-16.00 uur. Aanmelden kan hier voor 10 mei en hier voor 7 juni. Voor aanvang van de sessies ontvang je een inloglink voor het event.

Meer informatie over het lidmaatschap van VP staat op industriepers.nl.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Vereniging Industrie Pers

Type:
Vereniging

Contactpersoon:
Mark Oosterveer

Adres:
Postbus 2047, 4200 BA Gorinchem

Telefoon:
0183 64 63 31

E-mail:
Openen

Over Vereniging Industrie Pers:
Journalisten willen graag de nieuwste trends en ontwikkelingen delen met hun lezers, en voorlichters willen informatie op alle beschikbare platformen delen met hun publiek. De VIP is het hart van deze kruisbestuiving.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.