Powered by:
mediacontent.nu

Nieuwe Nationale Agenda Materialen overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer

Sectornieuws 11-12-2020 om 08:55 - Chemie - Industrie


Nieuwe Nationale Agenda Materialen overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer


Staatssecretaris Mona Keijzer heeft woensdag de Nationale Agenda Materialen in ontvangst genomen uit handen van Albert Polman, lid van het MaterialenNL Platform. Dit nieuwe platform verwelkomt zowel organisaties die willen bijdragen aan innovaties als bedrijven met kennisvragen op het gebied van het ontwikkeling van materialen van de toekomst.

Materiaalinnovaties geven richting aan missiegedreven innovatiebeleid en nieuwe verdienmodellen, staat in de Nationale Agenda Materialen die is opgesteld door het MaterialenNL Platform. Dit platform is een samenwerking van de Topsectoren Chemie, Energie en Hightech Systemen & Materialen. De Nationale Agenda Materialen beschrijft materiaalkundige oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals het tegengaan van klimaatverandering, de energietransitie, gezondheid, de overgang naar een circulaire en duurzame economie en het versterken van de nationale (digitale) veiligheid. Het MaterialenNL Platform organiseert in 2021 het eerste nationaal materialencongres om community-vorming verder voort te zetten.

Impact op iedere sector

Materiaalinnovaties hebben volgens boegbeeld Emmo Meijer van de Topsector Chemie een impact op vrijwel iedere sector. “Deze innovaties zijn van cruciaal belang voor het vergroenen van de industrie in Nederland. Met deze agenda reiken wij een handvat uit aan de overheid en alle relevante spelers binnen het materialenveld om innovaties te versnellen en onze technologische koppositie te versterken”, aldus Meijer die tevens technisch voorzitter is van het MaterialenNL Platform. Op 16 november sprak Meijer in een online keynote met leden van VIP over de ontwikkelingen in de chemische industrie.

Kernthema’s en dwarsverbanden

De agenda van MaterialenNL benoemt grote wetenschappelijke vraagstukken van de lange termijn, binnen vijf kernthema’s:

  • Energiematerialen (opwekking en opslag van duurzame energie)
  • Elektronische materialen (nieuwe functionele high-tech systemen)
  • Constructiematerialen (sterker, flexibeler, slimmer, duurzamer)
  • Zachte/biomaterialen (polymeren, biomaterialen en voeding)
  • Coating/filmmaterialen (nieuwe functionaliteiten).

Naast de kernthema’s identificeert MaterialenNL Platform vier doorsnijdende onderwerpen:

  • Metamaterialen (3Dprinting en slimme metamaterialen)
  • Infomaterialen (Materialen als machines; zelflerend ontwerp van materialen)
  • Fabriceren en karakteriseren (state-of-the-art infrastructuur)
  • Circulaire economie (recycling en efficiënt gebruik van materialen).

Deze dwarsverbanden zijn verweven met alle hiervoor genoemde kernthema’s en zijn van belang voor het onderhouden, verstevigen en uitbreiden van de wetenschappelijke- en kennisinfrastructuur om materiaalinnovaties te versnellen.

Reacties

Albert Polman, lid van het platform, boegbeeld NWA route Materialen en hoogleraar aan het instituut AMOLF vindt het uniek dat het hele Nederlandse materialenveld samen zo’n agenda heeft opgesteld. “De materiaalonderzoekers bij universiteiten, instituten en hogescholen staan klaar om, ook in samenwerking met het bedrijfsleven, het onderzoek te doen dat aan de basis ligt van onze innovaties van de toekomst.”

Paulien Herder, lid van het topteam van de Topsector Energie en hoogleraar aan de TU Delft: “Nog lang niet alle materialen die we produceren zijn te hergebruiken. De kracht van circulariteit zit in het ontwerpen voor hergebruik, in plaats van achteraf bedenken wat je met iets moet doen. Dat vraagt nog flink wat onderzoek en innovatie. Dat is van cruciaal belang om de klimaatambities te halen.”

Marc Hendrikse, boegbeeld Topsector High Tech Systemen en Materialen: “De materialen die nodig zijn om bij te dragen aan de oplossingen voor de maatschappelijk uitdagingen worden nu onderzocht en ontwikkeld. Deze innovaties, de materialen en de kennis, zijn tevens belangrijke exportproducten en daarom van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland. Om onze voorsprong te behouden is het belangrijk om de agenda snel uit te voeren, daar zijn nu alle stappen voor gezet.”

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “In ons land werken onderzoekers en ondernemers elke dag aan slimme nieuwe uitvindingen waarmee ze ons land op de wereldkaart zetten. Dat gebeurt met fotonica, met quantum, met AI, maar ook met materialen. Of je het nu hebt over recyclebaar staal of een knieprothese van lichaamseigen cellen – wij zijn er groots in en willen nog groter groeien. Deze Nationale Agenda Materialen biedt daar een geweldig plan voor – van fundamenteel onderzoek tot eindproduct. Deze agenda gaat leiden tot nóg meer Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten, nu en in de toekomst.”

Blik op de toekomst

De agenda is tot stand gekomen door een brede uitvraag onder bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden en dient bij uitstek als basis voor verdere initiatief- en community-vorming. Met het delen van de agenda zet het platform de volgende stap in het initiëren en coördineren van publiek-private samenwerking binnen het materialenveld in Nederland. Daarnaast stimuleert de agenda om alle beschikbare financieringsinstrumenten, zoals via NWO, NWA, RVO, regio’s, Horizon Europe, Groeifonds, optimaal te benutten.

De Nationale Agenda Materialen en het rapport over de economische impact van innovaties in materialen is te downloaden via de website van MaterialenNL Platform.

+++

Foto van links naar rechts: Mona Keijzer, Arno van Mourik, Paulien Herder, Albert Polman, Emmo Meijer. Bron: Rijksoverheid

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Redactie VIP

Type:
Vereniging

Contactpersoon:
Redactie VIP

Adres:
Postbus 2047, 4200 BA Gorinchem

Telefoon:
088 776 34 44

Over Redactie VIP:
Journalisten willen graag de nieuwste trends en ontwikkelingen delen met hun lezers, en voorlichters willen informatie op alle beschikbare platformen delen met hun publiek. De VIP is het hart van deze kruisbestuiving.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.