Powered by:
mediacontent.nu

Stichting Lira meldt veel aanvragen financiële steun door journalisten

Sectornieuws 21-10-2020 om 10:18 - Freelancers - Media


Stichting Lira meldt veel aanvragen financiële steun door journalisten


In september hebben schrijvers, vertalers en journalisten volgens de Stichting Lira ‘massaal’ een beroep gedaan op de diverse coronasteunregelingen voor tekstmakers. Bijna 350 aanvragen voor ondersteuning en werkbeurzen zijn vóór 1 oktober ingediend. De stichting stelt dat door de grote belangstelling niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

De Stichting Lira is een auteursrechtenorganisatie voor en door schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira beheert (collectief) auteursrechten en aanspraken en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Het Lira Fonds van de stichting ondersteunt sociale doelen voor schrijvers, vertalers en bewerkers en subsidieert culturele doelen en individuele bijdragen door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers.

Sector zwaar getroffen

Het hoge aantal aanvragen voor financiële ondersteuning onderstreept volgens Lira het belang om de zwaar getroffen culturele sector gericht te helpen in deze moeilijke tijden. De site van de stichting geeft een overzicht van de regelingen die beschikbaar zijn voor freelance journalisten. De regelingen zijn bedoeld voor zelfstandige auteurs die financieel zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Hun werkzaamheden zijn hierdoor gestopt of beperkt waardoor zij opdrachten mislopen en inkomsten zijn verloren of gaan verliezen. De regelingen staan open voor professionele schrijvers, of ze nu lid zijn van de bonden of aangesloten zijn bij Lira of niet.

Steunfonds Rechtensector

De stichting schrijft verder dat het Steunfonds Rechtensector beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie te verlichten. Door deelname aan het Steunfonds heeft het Lira Fonds 500.000 euro te besteden aan werkbeurzen en projecten van journalisten, schrijvers, scenaristen en vertalers. De uitvoering van de beurzenregelingen wordt gedaan door de stichtingen Steunfonds Auteurs en het Matchingfonds van De Coöperatie. Naast het half miljoen voor de beurzenregelingen, is nog eens vierhonderdduizend euro beschikbaar voor individuele schrijvers en journalisten die in acute financiële nood verkeren.

Regeling Werkbeurzen Freelance Journalisten

Freelance journalisten kunnen maximaal 2.500 euro aanvragen voor een journalistiek project dat zonder die financiële ondersteuning niet uitvoerbaar is.  De beschikbare gelden worden in twee rondes verdeeld. Als in eerste ronde (uiterlijk eind december 2020) de middelen op zijn, kunnen geen aanvragen meer worden ingediend tot de start van de tweede ronde.

Regeling Nieuwe projecten en Werkbeurzen

Lira schrijft op zijn site dat zelfstandige auteurs een financiële bijdrage van maximaal 5.000 euro kunnen aanvragen voor het schrijven of vertalen van een tekst of voor een project ter ondersteuning van hun professionele ontwikkeling, mits zij niet in aanmerking komen voor de tijdelijke steun- en stimuleringsregelingen van het Letterenfonds.

Compensatieregeling

Via de Compensatieregeling Auteurs kunnen schrijvers, vertalers en freelance journalisten een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige schrijfwerkzaamheden die ze als gevolg van de coronacrisis zijn misgelopen. De bijdrage bedraagt maximaal vijfduizend euro. Freelance journalisten die lid zijn van de Auteursbond kunnen een aanvraag bij de Auteursbond doen. Andere freelance journalisten kunnen zich wenden tot de NVJ. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Bron: Stichting LIRA

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Redactie VIP

Type:
Vereniging

Contactpersoon:
Redactie VIP

Adres:
Postbus 2047, 4200 BA Gorinchem

Telefoon:
088 776 34 44

Over Redactie VIP:
Journalisten willen graag de nieuwste trends en ontwikkelingen delen met hun lezers, en voorlichters willen informatie op alle beschikbare platformen delen met hun publiek. De VIP is het hart van deze kruisbestuiving.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.